Nie trać czasu! Zadzwoń i poznaj koszty wyceny!        502 516 691
A A A

Rzeczoznawcy majątkowi

 

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?


Rzeczoznawca majątkowy to zawód, który jest coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób zastanawia się nad tym jak zostać rzeczoznawcą majątkowym? Jakie kwalifikacje posiada i czym się tak naprawdę zajmuje rzeczoznawca majątkowy?

 

 

To osoba, która posiada specjalne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, które są wydawane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego są wydawane na podstawie dwóch ustaw, jednej z 1989 dotyczącego prawa geodezyjnego i kartograficznego i drugiej z 1997 dotyczącej gospodarki nieruchomościami.
Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną (np w mieście Warszawa) ale to nie wszystko. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.


Czym się zajmuje rzeczoznawca majątkowy?


Podstawowy zakres obowiązków rzeczoznawcy majątkowego to szacowanie i wycena nieruchomości. Czym jest szacowanie i wycena? Ustawa definiuje to pojęcie jako niejednoznaczne bo wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca. Uwzględnia :

 

 • cel wyceny,
 • rodzaj i położenie nieruchomości,
 • przeznaczenie w planie miejscowym,
 • stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cenach nieruchomości podobnych.

 

Jak wygląda praca rzeczoznawcy majątkowego?


Do pracy rzeczoznawcy są potrzebne dane. Dane powinny być gromadzone poprzez analizę:

 

 • ksiąg wieczystych,
 • katastrów nieruchomości,
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
 • rejestrów zabytków,
 • tabel i map taksacyjnych,
 • planów miejscowych,
 • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • pozwoleń na budowę,
 • wykazów prowadzonych przez urzędy skarbowe,
 • aktów notarialnych (w przypadku spółdzielni mieszkaniowych).

 

 

 

 

Jest to dużo dokumentów, które leżą w gestii rzeczoznawcy majątkowego zatem to nie jest tak, że rzeczoznawca przychodzi do naszego domu i tylko ogląda go. Szacowanie nieruchomości może się odbywać na różne sposoby, zależy to od metody jaką przyjmie rzeczoznawca.

 

Rzeczoznawca nieruchomości szacuje wybierając jedną z metod:

 • podejście porównawcze,
 • podejście dochodowe,
 • podejście kosztowe,
 • podejście mieszane.

Rzeczoznawcy Majątkowi w Warszawie

 

Każda z metod ma swoje zalety choć najczęściej wybieraną metodą jest podejście porównawcze. Jest to metoda, którą się stosuje wtedy gdy znamy ceny lokali podobnych do lokali wycenianych. Najczęściej się ją stosuje w praktyce gdy mamy do czynienia z lokalami w mieście. Metoda opiera się na rozpatrywaniu podobnych transakcji wolnorynkowych w tej samej lub podobnej okolicy i porównywaniu ich z nieruchomością wycenianą. Skorygowanie różnic dokonuje się po wizji lokalnej. Inną wartość ma mieszkanie odnowione niż mieszkanie nieodnowione, zaniedbane w tej samej lokalizacji.


Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego


Rzeczoznawca majątkowy musi stosować się do zasad i przepisów prawa. Oczekuje się od rzeczoznawców majątkowego, że jego wycena będzie dokonana ze szczególną starannością.
Rzeczoznawca majątkowy nie może jednak przeprowadzać oceny nieruchomości swojej lub należącej do bliskiej rodziny. Wszystkie dane do których ma dostęp rzeczoznawca majątkowy podlegają utajnieniu, zatem powinien także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać z związku z wykonaniem czynności w zakresie jego pracy.
Jeśli zatem zastanawiasz się nad sprzedażą mieszkania lub domu i chcesz się dowiedzieć jaka jest jego realna wartość zapraszamy do naszego biura w Warszawie. Rzeczoznawcy majątkowi czekają na Państwa!

 

 

Potrzebujesz pomocy? Rzeczoznawcy majątkowi Warszawa są do Twojej dysozycji! przejdź do strony kontakt