Nie trać czasu! Zadzwoń i poznaj koszty wyceny!        502 516 691
A A A

Cele wyceny

 

 

Sporządzamy wyceny w celach:

- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców (banków)
- sprzedaży lub zakupu
- zniesienia współwłasności
- postępowań spadkowych
- podziału majątku
- ustalania wartości początkowej środków trwałych dla celów amortyzacji
- wnoszenie aportów
- uzyskania rekompensat

- uzyskania odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia)

- ustalenia wartości poniesionych nakładów

- innych